Monitorovacie systémy (UTO)

Technické parametre uzavretého televízneho okruhu umožňujú jeho efektívne využitie ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch chránených objektov. Pomocou monitorovania sa bezprostredne kontrolujú chránené miesta. Systém dokáže samostatne strážiť úseky alebo priestory a automaticky reagovať na zmenu situácie. Snímané scény z kamier sú zlučované do jedného centra, kde sú monitorované, vyhodnocované a zaznamenávané. Kamerový systém je spoľahlivým, objektívnym informačným prostriedkom o pohybe osôb a udalostí na snímanej scéne. Má nezastupiteľnú úlohu pri predchádzaní trestnej činnosti.

Vybrané referencie

 • Kerko a.s. Michalovce
 • Mestská časť Košice – Šaca
 • ERBE Michalovce
 • Mesto Čadca
 • TWISTA Humenné
 • Mesto Galanta
 • Objekty zvlášneho utajenia MV SR a MO SR
 • Objekty B.C.D 1
 • Objekty LUCUS
 • Azylový tábor Humenné
 • Mesto Stropkov
 • Mesto Dunajská Streda
 • Chladiaca veža CHEMKO Strážske
 • Futbalový štadión Michalovce
 • Hokejový štadión Michalovce