Elektrická požiarna signalizácia

Ochrana majetku nie je len otázkou zabránenia páchaniu trestných činov majetkovej povahy, ale aj zabránenia či minimalizácii škôd, ktoré vzniknú požiarmi. Elektrické zariadenia sú schopné včas signalizovať vznik požiaru alebo stavy vedúce k jeho vzniku. Systém nepretržite a adresne informuje o stave v monitorovanom prostredí. Je schopný včasnou výstrahou prispieť na obmedzenie priamych, ale aj následných škôd na chránenom majetku.

Vybrané referencie

 • KERKO a.s., Michalovce
 • LDCH Humenné
 • OP.ARM Michalovce, Košice, Rožňava
 • OP.ARM Poprad, Prešov
 • LDCH Strážske
 • Poliklinika Humenné
 • TARCH Humenné
 • Gynekológia Humenné
 • Š.O.K. Team Michalovce
 • MG Humenné
 • NsP Michalovce
 • OC OPAVA CZ
 • OC HLOHOVEC
 • OC SNINA
 • Azylový tábor Humenné
 • Slnečný dom Humenné
 • Psychiatrická nemocnica MI