Poplachové systémy s hlásením narušenia

Pomocou PSN sa zodolňuje klasická mechanická ochrana objektov, čím sa dosahuje vysoká úroveň zabezpečenia hodnôt. PSN má v ochrane dôležitú preventívnu, informačnú a dokumentačnú úlohu. Zariadenia majú dokázateľný vplyv na potencionálnych páchateľov pri ich odradzovaní útočiť na chránený záujem. Okamžite signalizujú každý pokus o preniknutie do chráneného priestoru. Na elektronickú ochranu úzko naväzujú prístupové systémy, ktoré zahŕňajú kontrolu vstupu, evidenciu a signalizáciu nepovolených pokusov vniknúť do monitorovaných priestorov. Pomocou nich môže byť vytvorená hierarchia povolených vstupov nielen čo do miesta, ale aj času.

Vybrané referencie

 • Tesco Košice
 • Vojenské múzeum Svidník
 • Tesco Prešov
 • HAGARD:HALL MI a HE
 • MsKs Michalovce
 • Lekáren Helianthus
 • PbaH – 25 čerpacích staníc
 • SPP Servis Michalovce
 • I. ZŠ Michalovce
 • ŠZÚ Michalovce
 • II.ZŠ Michalovce
 • DECENT Michalovce
 • VI.ZŠ Michalovce
 • Poliklinika Humenné
 • ZŠ Sv. Michala Michalovce
 • Lekáreň NsP Humenné
 • Obecný úrad Kaluža
 • Pokladňa NsP Humenné
 • Obecný úrad Budkovce
 • Riaditeľstvo NsP Humenné
 • Obecný úrad Vinné
 • Chata KERKO Z. Šírava
 • OSCR Kaluža
 • VN Starina
 • OSBD Michalovce
 • OKB NsP Michalovce
 • OP.ARM Michalovce
 • Chirurgia NsP Michalovce
 • OP.ARM Košice
 • EVO Vojany
 • OP.ARM Rožňava
 • Dopravná banka Prešov
 • OP.ARM Poprad
 • Dopravná banka Vojany
 • OÚ Michalovce
 • Ceramic Michalovce
 • OÚ Sobrance
 • VLTSÚ Košice
 • Detská poliklinika Humenné
 • Objekty B.C.D.1
 • SCORP Michalovce
 • SPP Servis Michalovce
 • Exekútorský úrad Michalovce
 • MŠ Košice – Šaca
 • Objekty LUCUS
 • OP.ARM Prešov